Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phòng thể dục kết hợp với phòng chơi lêgo


Phòng thể dục có không gian rộng  vì vậy nhiều trường có thể kết hợp để cho các bé chơi lêgo, đồ chơi lêgô có thể xếp gọn ở  môt góc nào đó mà không ảnh hưởng đến các hoạt động trong giờ thể dục của bé


Các dụng thể dục cũng được xếp một cách gọn gàng.