Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Góc liên lạc giữa phụ huynh và giáo viên (Mầm non Tuổi thơ 7. Q3)


Chúng ta đang đến một góc trang trí lớp
của trường mầm non Tuổi thơ 7. Q3

Đây là bảng hộp thư liên lạc giữa cô và mẹ, nó được xem hộp thư liên lạc giữa nhà trường và gia đình nhằm mục đích trao đổi thông tin theo hai chiều gia đình nhà trường và ngược lại.

Bảng hộp thư liên lạc giữa cô và mẹ có thể được trang trí ở phía trước lớp học ngay tủ đồ của trẻ hoặc trang trí ở ngay góc lớp gần cửa ra vào.

Với những miếng nhựa trong, hộp nhựa cũ thôi chúng ta cũng có thể tạo được những hộp thư liên lạc thật xinh xắn đấy. Viền xung quanh để hộp thư thêm đẹp hơn. Trên mỗi hộp thư chúng ta có thể dán tên hoặc dùng những kí hiệu riêng cho từng bé.