Công văn - Chỉ thị
   Dự thảo: Kế hoạch công tác giáo dục mầm non 2010-2011
 

LỊCH CÔNG TÁC NGÀNH HỌC MẦM NON
TỪ THÁNG 7 - 2010 ĐẾN THÁNG 7 - 2011
---------------------

* Tháng 7 và 8/2010:
- Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè theo kế hoạch
- Tham dự lớp bồi dưỡng chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Phân công trách nhiệm chuyên môn cho thành viên mới của phòng.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2010-2011.
- Chấm sản phẩm dự thi "Tạo hình tuổi thơ"
- Tổng kết năm học 2009-2010; Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2010-2011.
- Dự kiến nội dung và kế hoạch hoạt động Ban chất lượng thành phố, bổ sung thành viên ban chất lượng mới.
- Chọn và giới thiệu một số sáng kiến kinh nghiệm có giá trị để chia sẻ với các đơn vị trong thành phố qua website của Phòng GD Mầm non - Sở GD&ĐT.
- Làm việc với đại diện một số cơ sở giáo dục quốc tế về chương trình hợp tác đào tạo cán bộ, tham quan học tập...

* Tháng 9/2010:
- Dự khai giảng một số đơn vị
- Duyệt kế hoạch năm học các quận, huyện.
- Họp chuyên môn đầu năm học.
- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt ban chất lượng "Đổi mới tổ chức bữa ăn"
- Báo cáo nhanh tình hình đầu năm học cho Bộ GD&ĐT.
- Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
- Công bố kết quả và tổ chức lễ trao giải thưởng Hội thi "Tạo hình trẻ thơ"
- Đi cơ sở nắm thông tin về tổ chức Ngày Hội Bé đến trường; Mái nhà xanh và việc giúp trẻ thích nghi với trường lớp; Lễ hội tết Trung thu; Đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới.
- Chỉ đạo các trường mầm non hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường

* Tháng10/2010:
- Giao ban định kỳ lãnh đạo Phòng GD-ĐT phụ trách mầm non (lần 1).
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc
- Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
- Tổ chức hội thảo về các phương pháp giảm tải khó khăn cho trẻ khi mới đi học "Các vấn đề về tâm lý trẻ khi đi học"
- Hướng dẫn triển khai chuyên đề "Đổi mới tổ chức bữa ăn cho trẻ"
- Sinh hoạt ban chất lượng thành phố với chuyên đề "Sử dụng chương trình Mindjet - MindManager vào việc lập kế hoạch giáo dục"
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường.
- Chuẩn bị nội dung họp chuyên môn quận, huyện
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình giới thiệu các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới.

* Tháng 11/2010:
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc
- Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Tổ chức thực hành "Sử dụng chương trình Mindjet - MindManager trong lập kế hoạch giáo dục" tại một số trường mầm non.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường.
- Phân công ban chất lượng dự giờ rút kinh nghiệm việc tổ chức hoạt đông ngoài trời cho trẻ mầm non.
- Chuẩn bị nội dung sinh hoạt ban chất lượng thành phố.
- Họp giao ban chuyên môn các quận, huyện.

* Tháng 12/2010:
- Giao ban định kỳ lãnh đạo Phòng GD-ĐT phụ trách mầm non (lần 2).
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc
- Kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
- Tổ chức hội thảo về quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập
- Thẩm định trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
- Kiểm tra chuyên đề " Hoạt động với nước và bảo vệ môi trường nước ".
- Tiếp tục kiểm tra - hỗ trợ việc thực hiện chương trình mới tại cơ sở.
- Kiểm tra việc thực hành "Đổi mới tổ chức bữa ăn" tại cơ sở.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình giới thiệu các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới.
- Tổ chức tham quan trường mầm non quốc tế tại thành phố
- Chuẩn bị nội dung họp chuyên môn quận, huyện
- Tổng hợp số liệu học kỳ I - báo cáo về Vụ Giáo dục Mầm non

* Tháng 01/2011:
- Tổ chức hội thảo về Giáo dục đặc biệt
- Tổ chức Hội thảo Ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non.
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I.
- Báo cáo sơ kết công tác học kỳ I về Vụ Giáo dục Mầm non.
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc
- Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức lễ hội, hoạt động ngoại khóa.
- Tiếp tục Tổ chức thực hành "Sử dụng chương trình Mindjet - MindManager trong lập kế hoạch giáo dục" tại một số trường mầm non.
- Kiểm tra chuyên đề "Hoạt động GD với sách" tại một số trường mầm non.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình giới thiệu các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới.
- Phân công ban chất lượng thực hiện các hoạt động giáo dục "Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả"; giới thiệu và chia sẻ với các trường mầm non.
- Họp giao ban chuyên môn các quận, huyện.

* Tháng 02/2011:
- Giao ban định kỳ lãnh đạo phòng GD-ĐT phụ trách mầm non (lần 3).
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc
- Kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập.
- Cơ sở tiếp tục thực hành các chuyên đề đã triển khai.
- Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề "Môi trường thân thiện" ; "Đưa trò chơi dân gian - các bài hát dân ca vào các hoạt động của trẻ".
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình giới thiệu các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới.
- Sinh hoạt chuyên môn ban chất lượng thành phố.

* Tháng 3/2011:
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc.
- Kiểm tra các cơ sở mầm non ngoài công lập
- Thanh tra chuyên đề về chăm sóc giáo dục
- Họp giao ban chuyên môn các quận, huyện.
- Tiếp tục kiểm tra - hỗ trợ việc thực hiện chương trình mới tại cơ sở.
- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện chuyên đề đã triển khai.
- Cơ sở thực hiện đĩa ghi hình giới thiệu các hoạt động giáo dục theo chương trình Giáo dục mầm non mới.

* Tháng 4/2011:
- Thanh tra Phòng GD&ĐT quận, huyện; thanh tra giáo viên trường mầm non trực thuộc.
- Giao ban định kỳ lãnh đạo phòng GD-ĐT phụ trách mầm non (lần 4).
- Kiểm tra trường đăng ký tiên tiến cấp thành phố và đề nghị khen cấp cao.
- Hướng dẫn báo cáo chuyên môn năm học.
- Thanh tra chuyên đề về chăm sóc giáo dục
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường.
- Tiếp tục kiểm tra Kiểm tra việc thực hiện chuyên đề "Môi trường thân thiện" tại một số trường.
- Đi cơ sở nắm tình hình sử dụng chương trình Mindjet - MindManager trong lập kế hoạch giáo dục
- Tiếp tục chỉ đạo các trường mầm non tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng an toàn giao thông.
- Hướng dẫn các đơn vị thống kê số liệu và viết báo cáo tổng kết cuối năm.

* Tháng 5/2011:
- Kiểm tra đơn vị đăng ký tiên tiến xuất sắc, đơn vị đề nghị khen cấp cao.
- Báo cáo tổng kết chuyên môn năm học và đánh giá thi đua về Vụ GDMN
- Định hướng nội dung bồi dưỡng chuyên môn hè và hoạt động chuyên môn năm học 2010-2011.
- Họp giao ban chuyên môn các quận, huyện; Giới thiệu "Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi".

* Tháng 6,7/2011:
- Duyệt thi đua đơn vị, cá nhân đề nghị khen cấp thành phố và cấp cao.
- Chuẩn bị tài liệu bồi dưỡng chuyên môn hè.
- Chuẩn bị tổ chức lễ tổng kết năm học
- Xây dựng kế hoạch năm học mới.

Nhấn Download để lấy tập tin chi tiết

File Download   ỦY BAN NHÂN DÂN.doc
 In Trang này     Email Trang này Chia sẻ lên Facebook

Bình luận:

Nhận xét của bạn:

Tiêu đề:
Nội dung:


Các bài đã đăng :
 Lịch học Bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2010 (23/6)
 Về công tác thu nhận trẻ đầu năm (15/6)
 Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 (9/6)
 Kế hoạch tổ chức 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non (2/6)
 Tổng kết 5 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp học mầm non, (2/6)
 Về việc tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh. (17/5)
 Về Hướng dẫn hoạt động hè 2010 (11/5)
 Thông báo tuyển sinh các lớp Kỹ thuật Nấu ăn (21/4)
 Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn,phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non (21/4)
 Thông tư ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non (23/2)
hoa tươi
Đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng kí tài khoản
nhac thieu nhi truyen thieu nhi
giáo án mầm non kheo tay
   Blog cho bé Webbaby.info
   Sơ đồ website
   Tìm trường tốt nhất
   Thông báo tuyển dụng
   Địa chỉ mua Kidsmart
   Đăng ký NewsleterTruy cập:
http://www.mamnon.com
Công Ty Cổ Phần Mạng Trực Tuyến VietSin
Trung Tâm CNTT Giáo Dục Mầm Non
625/9 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.35119242 - 028.35119243
Số giấy phép: 62/GP-BC, cấp ngày: 09/02/2007. ® Ghi rõ nguồn "mamnon.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Mamnon Portal 5.0 - Bản quyền của công ty Vsionglobal
Số GCNĐKKD: 0303148799, Ngày cấp 19/12/2003 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Email: mamnon@mamnon.com
code vyng magicbox 120x600 bjn ph?i