Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bắt chước những hoạt động - vận động thô


Bài 2 : Bắt chước những hoạt động - vận động thô

Các bước dạy trẻ :
• Ngồi trên ghế đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “ Hãy làm như thế này’’ trong khi đồng thời làm mẫu các hoạt động vận động thô. Nhắc trẻ làm giống như chỉ dẫn và tăng cường việc bắt chước lại của trẻ. Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo.

Trẻ biểu lộ sự đáp lại khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ bắt chước đúng mà không cần nhắc.
• Điều kiện trước tiên : Ngồi lên nghế.
• Gợi ý cách dạy : Hướng dẫn cụ thể chân tay để trẻ bắt chước lại.