Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Động từ chỉ hành động


Động từ chỉ hành động
( chỉ dẫn và nhận biết hành động trong tranh )
Các bước dạy trẻ :
_Làm theo chỉ dẫn với động từ: Ngồi trên ghế đối diện với trẻ. Để các vật liệu cần thiết lên bàn trong tầm với của trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ thực hiện hành động mà bạn yêu cầu “Hãy đứng lên ( hành động)”. Hướng dẫn trẻ thực hiện hành động đó và củng cố việc làm theo chỉ dẫn của trẻ.
_Nhận biết hành động trong tranh : Đặt tranh lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào___( hành động)”. Nhắc trẻ chỉ vào đúng hành động trong tranh và củng cố việc làm theo chỉ dẫn của trẻ.
* Trong mỗi bước 1 & 2 : Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ thực hiện việc làm theo chỉ dẫn hoặc trả lời bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Vật liệu :
Các đồ vật cần thiết cho thực hiện hành động.
* Điều kiện trước tiên :
_Làm theo 10 chỉ dẫn từng bước một.
_ Nhận biết các hành động trong tranh.
* Gợi ý cách dạy :
_ Làm mẫu hành động hoặc hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện hành động.
_Làm mẫu gọi tên hành động

Chỉ dẫn: Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
_ Yêu cầu trẻ thực hiện hành động bạn muốn. VD: “Con hãy đứng lên”
_ Bảo trẻ chỉ vào hành động trong tranh theo yêu cầu của bạn. (1) Trẻ thực hiện đúng hành động theo yêu cầu của bạn.
_ Chỉ đúng vào hành động trong tranh.
1. Đứng lên
2. Ngồi xuống
3. Vỗ tay
4. Vẫy tay
5. Ăn
6. Uống
7. Quay đầu
8. Nhẩy
9. Ôm
10. Hôn
11. Thổi còi
12. Ngủ
13. Gõ ( cửa )
14. Đọc
15. Vẽ
16. Khóc
17. Đánh răng
18. Ném
19. Đi bộ
20. Đá (bóng)
Gợi ý bổ trợ : Bắt đầu với những hành động mà con bạn đã được học như trong bài 6: Những chỉ dẫn từng bước một ( ví dụ: Dạy trẻ “Hãy làm cho cô xem đứng lên” nếu nó đã học “ Đứng lên” )
 ( Theo Nhidong.org.vn)