Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Nhận biết âm thanh của môi trường xung quanh


Nhận biết âm thanh của môi trường xung quanh
Các bước dạy trẻ :
_Chỉ vào các bức tranh miêu tả âm thanh : Đặt các bức tranh miêu tả âm thanh lên bàn trước mặt trẻ. Bật băng để trẻ nghe âm thanh. Hỏi trẻ “Con vừa nghe thấy gì”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng bức tranh miêu tả âm thanh vừa nghe.
_Gọi tên âm thanh: Bật băng để trẻ nghe âm thanh. Hỏi trẻ “Con vừa nghe thấy gì”. Hướng dẫn trẻ nói được tên âm thanh đó.
* Trong mỗi Bước 1 & 2 : Bạn hãy gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Vật liệu : Những vật liệu tạo ra âm thanh của môi trường xung quanh và băng các-sét
* Điều kiện trước tiên :
(1) Nhận biết được tranh và hành động trong tranh.
(2) Nói được tên của các vật tạo ra âm thanh trong tranh và các hành động.
* Gợi ý cách dạy :
(1) Làm mẫu câu trả lời hoặc hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.
(2) Làm mẫu câu trả lời đúng
Câu hỏi Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1 & 2) “Con vừa nghe
thấy gì ?”
(1) Chỉ vào đúng bức tranh miêu tả âm thanh vừa nghe.
(2) Nói được tên âm thanh đó.
(1) (2) (3)
1. Tiếng chuông điện
thoại kêu
2. Tiếng đồng hồ kêu
tíc tắc
3. Tiếng ếch kêu
4. Tiếng hắt hơi
5. Tiếng chó sủa
6. Tiếng vịt kêu
7. Tiếng em bé khóc
8. Tiếng mèo kêu
9. Tiếng đàn Piano
10. Tiếng tàu hoả
11. Tiếng chim hót
12. Tiếng bóng nảy
13. Tiếng ô tô nổ máy
14. Tiếng vòi phun nước
15. Tiếng lợn kêu
16. Tiếng bò rống
17. Tiếng chuông cửa
18. Tiếng thổi còi
19. Tiếng uống nước
20. Tiếng búa đập
? Gợi ý bổ trợ : Bắt đầu với những âm thanh mà con bạn có thể đ• quen với nó. Có thể thu băng những âm thanh thường xuyên có trong môi trường xung quanh nhà bạn.
( theo Nhidong.org.vn)