Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Xếp vật này vào chỗ của vật kia giống nó


Xếp vật này vào chỗ của vật kia giống nó
Hoặc tương xứng với nó
Các bước dạy trẻ :
Để vài vật lên bàn trước mặt trẻ. Đưa cho trẻ 1 vật giống hoặc tương xứng với 1 trong những vật để trên bàn. Bảo trẻ “Con hãy xếp vật này vào chỗ của vật giống nó/tương xứng với nó”. Hướng dẫn trẻ đặt vật đó lên trên hoặc đứng đằng trước mặt của vật giống nó hoặc tương xứng với nó. Củng cố việc làm theo chỉ dẫn của trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Vật liệu :
Những đồ vật và những bức tranh giống hệt nhau, chữ cái, vật được tô mầu, con số và các hình dạng.
* Điều kiện trước tiên : Ngồi lên ghế.
* Gợi ý cách dạy :
(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ thực hiện chỉ dẫn.
(2) Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để đồ vật lên bàn gần trẻ hơn.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
“Con hãy xếp vật này vào chỗ của vật giống nó/tương xứng với nó” Đặt vật đó lên trên hoặc đứng đằng trước vật giống nó hoặc tương xứng với nó.
(1) (2) (3)
1. Các vật giống hệt nhau
2. Các bức tranh giống hệt nhau
3. Tranh đặt vào đồ vật

4. Đồ vật đặt vào tranh

5. Màu sắc

6. Hình dạng

7. Chữ cái

8. Con số

9. Các đồ vật không giống hệt nhau
10. Những đồ vật liên quan đến nhau (VD: bút chì đặt lên giấy )

? Gợi ý bổ trợ : Trước hết hãy chọn những vật mà nó có thể lắp vào vật khác hoặc nằm lên trên vật kia (ví dụ: cái cốc, thìa hoặc đĩa ). Bạn nên chọn ít nhất 3 đồ vật để trên bàn và thay đổi vị trí của các đồ vật đó để làm tăng khả năng phân biệt của trẻ

( Theo Nhidong.org.vn)