Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Hình dạng ( dễ nhớ và có ý nghĩa )


Hình dạng ( dễ nhớ và có ý nghĩa )

Các bước dạy trẻ :
(1) Nhận biết hình dạng: Để các hình lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào____(tên của hình đó)” ví dụ: “Con hãy chỉ hình tròn”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng hình dạng và củng cố việc thực hiện của trẻ.
(3) Nói tên hình dạng: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và giơ 1 hình lên. Hỏi trẻ “Đây là hình gì ?” Hướng dẫn trẻ nói được tên hình đó và củng cố câu trả lời của trẻ.
* Trong mỗi Bước 1& 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Vật liệu : Các hình
* Điều kiện trước tiên :
(1) Nhận biết đồ vật & tranh, xếp các hình giống nhau.
(2) Nhận biết các hình, nói được tên đồ vật và tranh

* Gợi ý cách dạy :
(1) Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng hình. Dùng cách gợi ý vị trí của vật bằng cách để hình mà bạn đang hỏi trẻ gần trẻ hơn.
(2) Làm mẫu nói tên hình đó
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1) “Chỉ vào_____”
(2) “Đây là hình gì” (1) Chỉ vào đúng hình
(2) Nói tên hình đó
(1) (2) (3)
1. Hình tròn

2. Hình vuông

3. Hình tam giác

4. Hình chữ nhật

5. Hình thoi

6. Hình bầu dục

7. Hình ngôi sao

8. Hình trái tim

? Gợi ý bổ trợ : Bắt đầu chọn những hình có 3 kích thước khác nhau mà có cùng mầu sắc, sau đó giới thiệu những hình có 2 kích thước ( ví dụ: các hình bằng đường vẽ). Cuối cùng dạy trẻ nói tên hình của đồ vật ( ví dụ: giơ 1 cái hộp lên và hỏi trẻ “đây là hình gì?”