Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bắt chước tạo các mô hình khối


Bắt chước tạo các mô hình khối

Các bước dạy trẻ :
• Để các hình khối dễ nhận biết được sắp xếp theo loại lên bàn. Ngồi ngang bàn đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Xây dựng 1 mô hình khối bằng bộ hình khối của bạn và bảo trẻ “Con hãy dựng hình như thế này”. Hướng dẫn trẻ dựng mô hình khối giống như bạn đang làm bằng bộ hình khối của con bạn. Củng cố việc làm của trẻ. Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Vật liệu : Các đồ vật
* Điều kiện trước tiên : Làm theo “Các chỉ dẫn từng bước một”; bắt chước những hành động với đồ vật.
* Gợi ý cách dạy :
Hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ tạo dựng các mô hình khối.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
“Con hãy dựng hình như thế này_____”

(1) (2) (3)
1. Xếp bằng 1 hình khối

2. Xếp bằng 2 hình khối
3. Xếp bằng 3 hình khối
4. Xếp bằng 4 hình khối
5. Xếp bằng 5 hình khối
Gợi ý bổ trợ : Trước hết hãy dạy xếp bằng 1 hình khối. Ví dụ: Để 5 hình khối lên bàn ở bên tay phải của con bạn. Bảo trẻ “Con hãy dựng hình như thế này”. Lấy ra 1 hình khối từ bộ hình khối của bạn để ra giữa bàn và hướng dẫn trẻ cũng lấy ra 1 hình khối giống của bạn từ bộ hình khối của trẻ và đặt nó đứng trước hình khối của bạn. Nhắc lại bước làm này cho mỗi hình khối, để hình khối của bạn vào các vị trí khác nhau để xây dựng 1 mô hình. Khi độ chính xác của con bạn tốt lên, làm lại bước này với 2 hình khối và thêm nữa. Cuối cùng dạy con bạn tạo mô hình khối giống như của bạn mà không cần nhìn bạn làm như thế nào ( ví dụ: bạn tạo mô hình đằng sau 1 tờ giấy, bỏ tờ giấy ra và con bạn có thể nhìn thấy mô hình đó, và nói “Con h•y dựng mô hình này đi” hay “Con hãy xếp hình ngôi nhà này đi”
(theo Nhidong.org.vn)