Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Căn phòng ( Dễ nhớ và có ý nghĩa )


Căn phòng ( Dễ nhớ và có ý nghĩa )

Các bước dạy trẻ :
(1) Xác định vị trí của phòng: Ngồi hoặc đứng đối diện với trẻ và tạo sự tập trung chú ý. Bảo trẻ “Đi đến___(tên của phòng)”. Hướng dẫn trẻ đi đến đúng phòng và củng cố câu trả lời của trẻ.
(2) Nói tên phòng: Dẫn trẻ đến 1 căn phòng. Tạo sự tập trung chú ý và nói “Chúng ta đang ở đâu đây ?”. Hướng dẫn trẻ trả lời “ở trong phòng___(tên của phòng)” và củng cố câu trả lời của trẻ.
* Trong mỗi Bước 1& 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.

* Điều kiện trước tiên :

(1) Làm được theo các chỉ dẫn; nhận biết tranh và các đồ vật thuộc môi trường xung quanh.
(2) Nói được tên đồ vật và đồ vật thuộc môi trường xung quanh & xác định vị trí của phòng.
* Gợi ý cách dạy :
(1) Dẫn trẻ đến phòng cần dạy.
(2) Làm mẫu câu trả lời.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1) “Đi đến____”
(2) “Chúng ta đang ở đâu ?” (1) Đi đến đúng phòng
(2) Nói rõ tên phòng đó
(1) (2) (3)
1. Phòng bếp
2. Phòng ngủ
3. Phòng tắm
4. Phòng gia đình
5. Phòng ăn
6. Hành lang
7. Nhà để ô-tô
8. Phòng của anh Huy (anh /chị em ruột)
9. Phòng khách
10. Phòng chơi
Gợi ý bổ trợ : Nếu con bạn có thể nhắc lại từ và nói tên phòng, dạy bước 2 trong khi bạn đang dạy con bạn thực hiện bước 1 ( ví dụ: sau khi bạn và con bạn bước vào phòng, đưa ra câu hỏi theo bước 2 và củng cố câu trả lời ). Nhớ trau dồi cho con bạn khả năng tổng hợp hoá nhận thức bằng cách hỏi trẻ “Con đang ở đâu ?” trong suốt ngày mà trẻ ở trong phòng xác định nào đó. Nếu con bạn gặp khó khăn trong việc học các phòng theo ngữ cảnh, đưa ảnh của các phòng đó cho trẻ và dạy trẻ nói tên phòng ( tham khảo bài “Địa điểm” ).
( Theo Nhidong.org.vn)