Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Địa điểm


Địa điểm ( Dễ nhớ và có ý nghĩa )

Các bước dạy trẻ :
(1) Nhận biết địa điểm : Để các bức tranh chỉ địa điểm lên bàn trước mặt trẻ. Tạo sự tập trung chú ý và bảo trẻ “Chỉ vào___”. Hướng dẫn trẻ chỉ vào đúng tranh và củng cố câu trả lời của trẻ.
(2) Nói tên địa điểm: Ngồi lên ghế đối diện với trẻ & tạo sự tập trung chú ý. Đưa ra 1 bức tranh chỉ địa điểm và nói “ Đây là tranh gì ?”. Hướng dẫn trẻ nói được tên địa điểm đó.
* Trong mỗi Bước 1& 2: Bạn gợi ý trẻ ít dần đi trong các lần dạy tiếp theo. Trẻ làm theo chỉ dẫn của bạn hoặc trả lời bằng các cách khác nhau với sự hỗ trợ ở mức độ thấp nhất. Cuối cùng chỉ nhấn mạnh những lần trẻ làm đúng theo chỉ dẫn hoặc trả lời đúng mà không cần nhắc.
* Vật liệu: Các tranh cảnh hoặc các bức ảnh chụp địa điểm.
* Điều kiện trước tiên :
(1) Nhận biết được các bức tranh, các đồ vật thuộc môi trường xung quanh & các căn phòng.
(2) Nói được tên bức tranh, các đồ vật xung quanh & các phòng đó.
* Gợi ý cách dạy :
(1) Làm mẫu câu trả lời và hướng dẫn cụ thể chân tay trẻ để trẻ chỉ vào đúng bức tranh.
(2) Làm mẫu nói tên địa điểm.
Chỉ dẫn Trẻ thực hiện
Ngày hướng dẫn
Ngày trẻ tiếp thu được
(1) “Chỉ vào____”
(2) “Đây là tranh gì__?” (1) Chỉ vào đúng bức tranh chỉ địa điểm.
(2) Nói tên địa điểm đó
(1) (2) (3)
1. Công viên
2. Vườn bách thú
3. Thư viện
4. Bơi biển
5. Nông trường
6. Trường học
7. Rạp xiếc
8. Sân bay
9. Thành phố
10. Nhà hàng ăn
11. Cửa hàng bán tạp phẩm
12. Rừng nhiệt đới
13. Đại dương
14. Bệnh viện
15. Lớp học
16. Sân chơi
17. Nhà ga
18. Buổi tiệc sinh nhật
19. Viện bảo tàng
20. Phòng khám răng
Gợi ý bổ trợ : Lấy các bức ảnh các địa điểm mà con bạn thường lui tới.
( Theo Nhidong.org.vn)