Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Phát triển ngôn ngữ cho trẻ thông qua các bài đồng dao.


Hiện nay , phát triển ngôn ngữ cho trẻ em là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác chăm sóc giáo dục và nuôi dạy trẻ của các trường mầm non . Đặc biệt đó chính là vai trò của người giáo viên hướng dẫn trẻ như thế nào để ngôn ngữ của trẻ phát triển tốt ? Để trẻ phát âm đúng cần phải được luyện tập thường xuyên , mọi lúc mọi nơi , và thời gian lâu dài . Trong quá trình công tác chăm sóc nuôi dạy trẻ , sau một thời gian cho trẻ làm quen với các bài đồng dao, em thấy việc cho trẻ đọc các bài đồng dao kết hợp với các trò chơi đơn giản có tác dụng rất tốt cho việc phát triển ngôn ngữ ở trẻ . Bởi vì nó có tính chất thi đua , bắt chước để kích thích trẻ luyện tập tốt .