Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài : Cháu yêu cô chú công nhân


 

Chủ đề: Nghề nghiệp

Đề tài: Cháu yêu cô chú công nhân

 

I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ hát to, rõ lời, đúng nhịp bài hát "cháu yêu cô chú công nhân" (Tác giả Hoàng Văn Yến).

- Trẻ biết vỗ tay theo nhịp bài hát.

- Trẻ phối hợp cùng nhóm minh họa cho bài hát.

- Trẻ biết một số dụng cụ của một số nghề quen thuộc như: công nhân xây dựng thì cần có bay, ximăng, cát, gỗ, thợ may cần có kéo, vải, thước đo, phấn...

III. Chuẩn bị:

Máy casset, đàn, đĩa nhạc.

Bộ gõ, cây múa, phát trẻ, quạt.

Tranh một số nghề nghiệp.