Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thi tài kể chuyện


* Chuẩn bị:
Giáo viên chuẩn bị một câu chuyện ngắn gọn, có tình tiết hấp dẫn, càng lạ càng hay.
* Cách chơi:
Giáo viên kể đoạn đầu của 1 câu chuyện, sau đó nêu ra kết thúc của câu chuyện. Đoạn giữa câu chuyện là đoạn mà trẻ cần tự kể để làm sao để kết thúc câu chuyện như cô đã kể.
* Tiến hành:
- Giáo viên kể đoạn đầu và đoạn cuối của câu chuyện
- Giáo viên chia trẻ thành các nhóm, phân ra các góc lớp để các nhóm hội ý tìm ra đoạn giữa của câu chuyện (khoảng 15 phút)
- Sau hi hội ý, các nhóm sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện với đoạn giữa là sang tác của nhóm. Các nhóm vừa kể vừa diễn kịch theo ý của nhóm.
* Lưu ý: Giáo viên nên tìm những câu chuyện mà có đoạn giữa là đoạn cần tìm cách giải quyết 1 vấn đề nào đó (Chẳng hạn: Làm sao để chàng trai cứu được mẹ? Làm sao để vịt con về được đến nhà?... )