Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chìm chìm - nổi nổi


Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ. Bắt đầu chơi trẻ "oẳn tù tì" để chọn trẻ làm "cái".

Trẻ được làm "cái" được đi đuổi các bạn. Các bạn khác chạy thật nhanh sao cho "cái " không đuổi được.

Nếu thấy "cái " lại gần người nào thì người đó ngồi thật nhanh xuống và nói "chìm". Khi cái đi xa thì lại nói "nổi" rồi chạy tiếp. Nếu ai bị "cái " đập vào người coi như "chết" và đứng ra ngoài cuộc chơi, lần sau vào chơi. "Cái" nào bắt được nhiều là giỏi nhất.

Thời gian cho mỗi lần chơi khoảng 5- 10 phút. Lần sau chơi chọn "cái " khác.