Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Rồng rắn lên mây


Số trẻ chơi có thể từ 8 - 10 trẻ, một trẻ làm "thầy thuốc" đứng đối diện (hoặc ngồi) với những người làm "rồng rắn". Các trẻ khác túm đuôi áo nhau (hoặc tay ôm lưng nhau) thành " rồng rắn", tư thế này giúp trẻ cảm nhận các hướng của người khác. Trẻ đứng đầu chọn cháu lớn nhất, khoẻ nhất trong nhóm, " rồng rắn" đi lượn vòng vèo, vừa đi vừa đọc đồng dao:
Rồng rắn lên mây
Có cây núc nắc
Có nhà hiển binh
Thầy thuốc có nhà hay không?
Đến câu cuối cùng thì dừng lại trước mặt thay thuốc". "Rồng rắn" và "thầy thuốc" đối thoại nhau:
- Thầy thuốc: Có, mẹ con rồng rắn đi đâu?
- Rồng rắn: rồng rắn đi lấy thuốc cho con
- Thầy thuốc: con lên mấy?
- Rồng rắn: con lên một
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên hai
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên ba
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên bốn
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên năm
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên sáu
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên bảy
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên tám
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên chín
- Thầy thuốc: thuốc chẳng ngon
- Rồng rắn: con lên mười
- Thầy thuốc: thuốc ngon vậy, xin khúc đầu
- Rồng rắn: cùng xương cùng xẩu.
- Thầy thuốc: xin khúc giữa.
- Rồng rắn: cùng máu cùng me.
- Thầy thuốc: xin khúc đuôi
- Rồng rắn: tha hồ mà đuổi.
"Thầy thuốc" đuổi bắt "rồng rắn", trẻ đứng đầu dang tay cản "thầy thuốc", " Thầy thuốc" tìm mọi cách để bắt được " khúc đuôi" (trẻ cuối cùng). Nếu thầy thuốc bắt được khúc đuôi thì bạn khúc đuôi bị loại khỏi cuộc chơi. Trò chơi lại bắt đầu từ đầu nhưng lúc này rồng rắn chỉ còn 7 bạn chơi, cứ chơi như thế đến khi rồng rắn ngắn dần vì mất bạn chơi. Nếu " rồng rắn" bị đứt khuc hoặc bị ngã thì cũng bị thua.
CHÚ THÍCH:
Khi đối thoại với "thầy thuốc", trẻ có thể không nhất thiết phải trả lời tuần tự từ 1 đến 10 mà có thể trả lời ngắt quãng tuổi: 1-3-5-7-... cho ngắn thời gian đối thoại, hoặc lần đầu nghe " rồng rắn" hỏi, " thầy thuốc" có thể trả lời không có nhà, mẹ con rồng rắn lại phải đi tiếp cho đến lúc nào thầy thuốc có nhà thì thôi.