Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ô ăn quan


Chuẩn bị:
+ 50 viên sỏi nhỏ (hoặc hạt me, hạt mãng cầu...) làm quân
+ 2 viên sỏi lớn (có thể khác màu hoặc khác hình dạng để dễ phân biệt) làm quan.
Cáchchơi:
Trước khi chơi hai bên thoả thuận bao nhiêu quân mua được một nhà (có thể 20, 30, 40).
Chia đều mỗi người 25 quân và 1 quan. 1 quan có trị giá bằng 10 quân
Mỗi người ngồi 1 bên hình chữ nhật, sở hữu 5 ô chữ nhật nhỏ trước mặt mình, chỉ được di chuyển những quân ở trong ô của mình
Đầu tiên mỗi người bỏ vào mỗi ô nhỏ của mình 5 quân và ô lớn 1 viên cái ( đóng làm quan). Sau khi "oẳn tù tì" người thắng đi trước.


Bốc một nắm quân trong bất cứ ô nào của mình rồi rãi vào mỗi ô 1 viên theo chiều nào tuỳ theo mình tính toán, nhưng đã đi theo chiều nào phải xem đi theo chiều nào có lợi nhất.
Khi rải hết quân trên tay đến ô nào thì bốc quân của ô kế tiếp mà rải. Nếu rải đến ô cuối cùng mà ô kế là ô quan thì không được đi tiếp dù trong ô quan có quân mà phải nhường quyền để cho đối phương đi.
Nếu rải đến viên cuối cùng mà gặp ô kế bên lả ô trống và ô kế đó có quân thì đập tay xuống ô trống đó rồi ăn những quân trong ô kế tiếp.
Ví dụ: Người A đang chơi, rải quân theo chiều mũi tên. Khi đến ô 1 thì hết quân, đập bàn tay vào ô trống 2 để ăn quân ở ô 3. Vì ô 4 cũng trống quân nên đập tay tiếp vào ô 4 để ăn quân ở ô 5.
Sau khi ăn xong nếu ô kế ô mình vừa ăn là ô trống và ô bên cạnh cũng có quân (kể cả ô quan) thì vẫn được ăn. Cứ như thế có khi ăn được năm đến sáu ô một lúc nếu tính toán giỏi.
Nếu trong khi chơi những ô trước mặt của người đang rải quân không còn quân thì người đó phải lấy quân mình ăn được bỏ vào mỗi ô một quân để tiếp tục chơi cho đến khi nào hai ông quan bị ăn hết là hết ván.
Lúc đó mỗi người lại bắt đầu ván mới bằng cách bỏ vào mỗi ô 5 quân và một ông quan vào ô quan. Nếu không đủ quân hoặc không có quan thì phải bán nhà của mình tức bán một ô cho đối phương theo giá trị đã thỏa thuận ban đầu.
Sau đó tiếp tục chơi nhưng những quân rải vào trong nhà đã bán là của người mua, họ được quyền lấy những quân đó.
Cả hai người hễ ai rải đến ô kế ô nhà bán mà hết quân đều phải dừng lại, không được bốc những quân trong nhà đã bán đi tiếp. Sau ván này nếu mình ăn, đối phương không đủ quân để rải thì mình chuộc lại nhà. Ngược lại, nếu thua lại phải bán nhà để chơi tiếp. Chơi đến khi nào bán hết nhà là thua.
Trò chơi ô ăn quan khi gặp kỳ phùng địch thủ có thể kéo dài đến cả buổi.