Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đổi chỗ- đổi chỗ


Mục đích: Rèn phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ
Chuẩn bị: Cần khoảng sân vừa đủ cho trò chơi. Vẽ sẵn một số vòng tròn ( ít hơn số người chơi)
Cách chơi:
Trên sân vẽ một số vòng tròn (vòng tròn có đường kính khoảng 4cm) ít hơn số người tham gia trò chơi. Ví dụ có 14 người tham gia trò chơi thì có thể vẽ khoảng 10 vòng tròn. Dùng trò chơi "tay trắng tay đen" và "oẳn tù tì" để xác định số người phải đứng ngoài vòng tròn. Người đứng ngoài vòng tròn hô lớn: "Đổi chỗ", những người đang đứng trong vòng tròn phải nhanh chân chạy đổi chỗ đứng ở vòng tròn khác, những người đứng ngoài phải nhanh chóng chiếm lấy một vòng tròn nào đó. Nếu sau lần đổi chỗ, ai không chiếm được vòng nào thì phải đứng ngoài. Người đứng ngoài lại hô lớn "Đổi chỗ" ... Trò chơi lại được diễn ra tiếp tục.
Cần lưu ý trong khi chơi không nên xô đẩy nhau khi tranh chỗ. Mỗi vòng tròn chỉ dành cho một người