Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bỏ khăn


 Chuẩn bị:
+ 1 cái khăn, hoặc 1 cái lá
Cáchchơi:
Trẻ chơi từng nhóm (hoặc cả lớp) ngồi xổm thành vòng tròn. Chọn một trẻ làm người đi bỏ khăn (hoặc bỏ lá). Người bỏ khăn đi đằng sau xung quanh vòng tròn, giấu kín khăn để không ai nhìn thấy, cả lớp cùng đọc bài đồng dao:
Bỏ khăn khăn nổi khăn chìm
Ba cô bốn chú đi tìm cái khăn
Dứt bài đồng dao, người bỏ khăn sẽ bỏ khăn sau lưng một bạn nào đó. Nếu bạn bị bỏ khăn không biết thì người bỏ khăn đi hết một vòng đến chổ bạn bị bỏ khăn, cầm khăn lên đập nhẹ vào vai bạn, bạn đó phải đứng dậy chạy một vòng và người bỏ khăn chạy đuổi theo, nếu bạn bị bỏ khăn về được chổ cũ, người bỏ khăn lại tiếp tục đi bỏ khăn. Nếu người bỏ khăn đuổi kịp đập khăn vào vai người bị bỏ khăn, người bị bỏ khăn thua và bị đi bỏ khăn.
Nếu người bị bỏ khăn biết, đứng lên đuổi bạn bỏ khăn, bạn bỏ khăn phải chạy thật nhanh một vòng về chổ cũ của bạn bị bỏ khăn. Nếu người bị bỏ khăn mà đập vào người bỏ khăn thì người bỏ khăn lại tiếp tục đi bỏ khăn. Trò chơi cứ thế lại tiếp tục.