Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Giã gạo


Cách chơi:
Trên sân rộng, chọn chỗ râm mát, chia người chơi thành 2 nhóm bằng nhau, mỗi nhóm khoảng 8 - 10 người, gọi là nhóm A và nhóm B. Trong khi chơi, hát bài đồng dao sau:
Giã chày một
Hột gạo vàng
Sang chày đôi
Dôi thóc mẩy
Giã chày bảy
Đẩy chày ba
Các cô nhà ta
Đi ra mà giã.
Nhóm A ngồi quây thành một vòng tròn nắm tay nhau nhưng hơi chùng xuống để có thể đưa ra trước ra sau.
Nhóm B sắp hàng dọc đi bên ngoài vòng tròn. Khi bắt đầu trò chơi, nhóm A đưa tay ra trước và sau, người đi đầu nhóm B sẽ lựa thế nhảy vào vòng tròn sao cho chân không chạm vào tay những người đang ngồi. Khi vào trong vòng tròn rồi mới đọc câu:
Giã chày một
Người bên cạnh chổ người lúc nãy bước vào đứng lên đọc tiếp câu:
Hột gạo vàng
Người đi vòng ngoài lại nhảy vào, khi vào trong rồi lại đọc tiếp:
Sang chày đôi
Người bên cạnh chổ người lúc nãy bước vào lại đứng lên đọc tiếp câu:
Dôi thóc mẩy
Cứ như thế, đến câu:
Đi ra mà giã.
Tất cả cùng đọc. Nếu còn người ở ngoài thì người đó lại tiếp tục nhảy vào và đọc lại câu đầu, cho đến khi hết không còn ai ở ngoài là thắng.