Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Búp bê tập đi


v Mục đích: Rèn phản xạ nhanh nhẹn, ôn số đếm cho trẻ.

v Chuẩn bị: Sân chơi rộng, an toàn có một cái cột hoặc tủ cao.

v Cách chơi:

Cho trẻ tay trắng tay đen và oẳn tù xì. Ai thua sẽ làm "cái", các bạn còn lại làm búp bê. Khi chơi "cái" phải quay mặt vào cột ( hoặc tủ) dùng tay đập nhẹ vào cột (hoặc tủ) và đếm 1, 2, 3. sau khi đếm "cái" sẽ quay mặt xuống, nếu thấy búp bê nào đang đi thì bắt lên làm thay "cái". Còn các bạn búp bê chỉ được di chuyển về phía "cái" lúc "cái" đang quay mặt vào cột (hoặc tủ), búp bê phải đứng yên khi "cái" quay mặt xuống. Khi búp bê đi được lên gần "cái" và đập tay vào cột (hoặc tủ) là thắng. "Cái" phải chơi lại từ đầu.