Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trốn tìm


Cách chơi:
Số trẻ chơi khoảng từ 8 - 10 trẻ. Có thể tổ chức trò chơi ở ngoài sân hoặc trong lớp. Trước khi chơi trẻ cùng thỏa thuận với nhau phạm vi nơi trốn tìm. Nếu ai trốn ở ngoài phạm vi đã thỏa thuận thì người phải đi tìm sẽ không đi tìm. Bắt đầu vào cuộc chơi, thủ lĩnh trò chơi tập hợp các thành viên cuộc chơi lại thành một vòng tròn. Cậu ta xòe bàn tay ra. Mỗi thành viên đặt một ngón trỏ vào lòng bàn tay cậu thủ lĩnh, rồi cả nhóm cùng đọc bài đồng dao "chi chi chành chành", mỗi tiếng ứng với 1 ngón tay. Bài đồng dao đó như sau:
Chi chi chành chành
Cái đanh thổi lửa
Con ngựa chết trương
Ba vương ngũ đế
Bắt dế đi tìm
U à ù ập
Đến câu "ù à ù ập", vị thủ lĩnh nhanh chóng nắm chặt tay lại, mọi người đều phải nhanh chóng rút tay ra. Ai không rút tay ra kịp, bị thủ lĩnh nắm được người đó phải bịt mắt lại làm người " đi tìm", còn những người khác sẽ đi trốn trong phạm vi đã được thỏa thuận trước. Người bịt mắt bắt đầu đếm: "5 -10 -15- 20 -25 -30 -35 - 40- 45- 50- 55- 60- 65- 70- 75 -80 - 85 - 90 - 95 -100", lúc người bịt mắt vừa bắt đầu đếm thì cũng là lúc mọi người đi trốn sẽ phải nhanh chân chạy đi tìm chổ trốn, nếu người nhắm mắt đã đếm xong đến 100 mà một người nào đó chạy trốn không kịp hoặc chưa tìm ra chổ trốn sẽ bị "bắt" làm người " đi tìm". Nếu người đi tìm đã tìm đủ những thành viên thì bắt đầu cuộc chơi mới, người nào bị tìm ra đầu tiên sẽ phải làm người " bịt mắt đi tìm", còn nếu có 1 - 2 thành viên chưa tìm được thì người đi tìm nói to " chịu rồi", lúc đó những người đi trốn vui vẻ chui ra khỏi chỗ ẩn. Người đi tìm lại phải bịt mắt và đi tìm lần nữa ở cuộc chơi sau, cứ như thế trò chơi tiếp tục...
* Chú ý:
Trong cuộc chơi "trốn tìm" này, người đi trốn cuối cùng là vị thủ lĩnh, vì cậu ta còn phải bịt mắt và kiếm tra sự thành thật của người phải đi tìm.
Các thành viên trong trò chơi phải tuân thủ luật chơi một cách nghiêm túc, tức là phải đi trốn trong phạm vi mọi người đã thỏa thuận đầu giờ chơi, nếu trốn ở những nơi khác, người bị bịt mắt sẽ không tìm ra họ; hoặc người bị bịt mắt phải thành thật, không được hé mắt quan sát những người đi trốn..