Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Thời trang bốn mùa


Chủ điểm: Thời tiết
Đề tài: Thời trang bốn mùa
Lớp : Lá


I. Mục đích yêu cầu:

- Trẻ nhận biết và phân biệt được các dấu hiệu thời tiết rõ rệt của bốn mùa
- Biết chọn trang phục theo từng mùa
- Cảm nhận vẻ đẹp thẩm mĩ và tác dụng của từng trang phục theo mùa


II. Chuẩn bị:
- Tranh kể chuyện theo bốn mùa: Xuân, hạ, thu, đông
- Các trang phục cho bốn mùa


Nhấn vào đây để download file hoàn chỉnh

Để mở được file bài giảng, xin vui lòng download phần mềm activ Inspire hoặc liên hệ với Công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin