Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài : Quả chuối


ĐỀ TÀI: QUẢ CHUỐI

Lứa tuổi: lớp mầm


I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :
- Trẻ biết hình dạng , màu sắc, vị của quả chuối
- Rèn luyện các cơ ngón tay qua hoạt động bóc vỏ chuối.
- Nói được tên chuối, các bộ phận : quả chuối, nải chuối, buồng chuối, cây chuối.
- Rèn trẻ nói đầy đủ câu.
- Biết thể hiện sự quan tâm tới bạn bè, giữ vệ sinh công cộng.

II. CHUẨN BỊ :
- Nải chuối, quả chuối cau
- Ảnh cây chuối, buồng chuối, buồng chuối, vỏ chuối...
- Hộp quà
- Clip cách lột vỏ chuối
- Clip bỏ vỏ chuối vào thùng rác
- Một số loại trái cây khác

Nhấn vào đây để download bài giảng