Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thiên tài nhí


I. Mục đích:
- Củng cố sự hiểu biết về dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ.
- Giúp trẻ ôn luyện kiến thức của các hoạt động học tập.
II. Chuẩn bị:
- Từ 1 đến 3 súc sắc, các mặt súc sắc có dán chữ số quy định.
- Cô phát co mỗi cháu 1 bìa (như hình vẽ). Bìa này cô làm gờ để có thể thay đổi tranh tùy theo hoạt động học tập cần ôn luyện.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi trò chơi này trong các giờ ôn luyện về môi trường xung quanh, văn học, âm nhạc...
III. Luật chơi:
- Tìm tranh có số lượng hình vẽ tương ứng với chữ số hoặc có tên tương ứng với chữ cái.
- Kể chuyện theo tranh.
- Trẻ nào đặt đủ 4 ô trong bìa chơi là thắng cuộc.
IV. Cách chơi:
- Chơi theo nhóm (mỗi nhóm gồm 4 trẻ). Cô chọn một trẻ đổ súc sắc và đọc số, các trẻ khác tìm tranh vẽ có số lượng thực phẩm tương ứng với số mà trẻ kia súc sắc được và gắn vào ô có số phù hợp.
1. Ôn luyện giáo dục dinh dưỡng:
Ví dụ: Một trẻ đổ súc sacắ và đọc số 4. Một trẻ khác nghe và tìm tranh có 4 loại thực phẩm đặt đúng vào ô có số 4 và đọc to 4 nhóm đó như: "Gà, giàu chất đạm", "Gạo, giàu chất bột, đường", "bơ, giàu chất béo", "chuối, giàu vitamin"....
2. Ôn luyện kể chuyện theo tranh:
Cô phát cho mỗi cháu 1 bộ tranh có hình ảnh khác nhau. Một trẻ đổ súc sắc, một trẻ khác tìm tranh có số nhân vật tương ứng với số mà trẻ kia đổ súc sắc được và gắn vào ô có số phù hợp.
Ví dụ: trẻ đổ súc sắc và đọc số 2. Một trẻ khác nghe và tìm tranh có 2 nhân vật gắn vào ô số 2 tương ứng, rồi kể chuyện theo tranh có 2 nhân vật ấy cho các bạn nghe.
3. Ôn luyện chữ cái:
- Cô thay bảng số bằng bảng chữ cái và gắn vào bìa cho trẻ.
Thay súc sắc có các mặt dán chữ cái tương ứng với các chữ cái gắn trên bảng của trẻ.
- Nếu cháu đổ súc sắc có mặt là chữ "a" thì cô yêu cầu một cháu khác tìm tranh có từ mang chữ "a" (con gà, cà chua) đặt vào ô phía dưới chữ đó. Cô đề nghị trẻ nói: "Con gà có chất đạm hoặc cà chua có vitamin A..."