Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chữ cái kì lạ


• Mục đích
Phân biệt o - ô - ơ, a - ă - â, u - ư, e - ê và luyện phát âm.
• Chuẩn bị
- Mũ (giống mũ múa) có gắn các chữ: o (3 mũ), u (2 mũ), e (2 mu
- Nón (cỡ đồ chơi) 4 cái (hoặc vẽ bằng bìa)
- Râu: vẽ một cái mốc trên bìa: 2 cái
• Cách chơi:
Cách 1:
- Chơi theo nhóm 16 cháu: 10 cháu đội mũ có chữ cái, 6 cháu cầm nón và râu
- Tiến hành chơi: 10 cháu đội mũ có gắn chữ cái đứng thành vòng tròn. Cô cho lần lượt từng cháu phát âm chữ gắn trên mũ mình đang đội. 6 cháu cầm nón, râu đi ngoài vòng tròn. Các cháu vừa đi vừa hát. Khi bài hát kết thúc, các cháu dừng lại, đứng cạnh bạn đội mũ chữ cái, tùy theo chữ mà "đội nón, đeo râu" cho bạn (giơ lên trên đầu bạn). Sau đó, bạn đội mũ sẽ phải phát âm.
Ví dụ: "o" gắn thêm nón thành "ô", "u" gắn thêm râu thành "ư"
Nếu cháu dừng lại chữ cái không gắn thêm được nón hoặc râu. Ví dụ: "e" không gắn được thêm râu thì không được "đeo râu" cho bạn (hạ mũ và râu xuống). Cháu nào phát âm sai bị phạt lò cò một vòng
Cách 2:
Tất cả các cháu đội mũ và cầm nón, râu vùa đi vừa hát trong sân. Khi bài hát kết thúc, các cháu "cầm nón, đeo râu" đi tìm bạn đội mũ chữ cái để "đội nón hay đeo râu" cho bạn. Ví dụ; "a" gắn thêm nón được thành "â'. Sau đó, bạn đội mũ và cầm nón, cùng phát âm chữ cái mới
Bạn không được gắn mũ thêm râu có nhiệm vụ kiểm tra xem bạn có đội mũ, đeo râu đúng và phát âm đúng không.