Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Chiếc gậy thần kì


• Mục đích:
- Giúp trẻ phân biệt bên phải, bên trái.
- Phân biệt các chữ: h,k,b,d,đ,p,q...
• Chuẩn bị:
- Các nét chữ: o, < (bằng bìa).
- 1 cái gây dài 70 cm.
• Cách chơi
Chia lớp thành 2 nhóm: Một nhóm cầm gậy và nét chữ; một nhóm đứng tại chỗ để đọc các chữ cái đã được các bạn ghép thành.
Tiến hành chơi: Các cháu cầm gậy đứng tại chỗ. Tay cầm gậy giơ thẳng trước mặt. Các cháu cầm các nét chữ: <, o lần lượt chạy đến bạn cầm gậy để ghép thành chữ cái. Các bạn đứng đối diện lần lượt đọc các chữ cái đã được ghép thành
Ví dụ: chữ o ghép bên phải nét đứng (cái gậy) thành b. Ghép bên trái nét đứng thành d
nếu ghép sai vị trí, ví dụ: Nét , ghép lên phía trên của gậy là sai thì phải phạt, không đượpc cầm các nét tiếp theo.

Con gì?
• Mục đích:
Nhận biết những đặc điểm của các đồ vật, cây, con...