Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đề tài: Hai vây xinh xinh


Chủ điểm: Thế giới động vật
Đề tài: Hai vây xinh xinh
Lớp : mầm

I. Mục đích yêu cầu:
- Quan sát và nhận biết về màu sắc và các bộ phận của con cá vàng, môi trường sống, và các hoạt động của con cá
- Phát triển ngôn ngữ cho bé qua việc khám phá các bộ phận của con cá, nghe hát và vận động theo nhạc bài hát "Cá vàng bơi"

II. Chuẩn bị:
- Hình ảnh con cá vàng, hồ nước,
- Các từ miêu tả các bộ phận của con cá: đầu cá, mắt cá, miệng cá, mình cá, vay bụng, vay lưng, đuôi cá
- Clip cá vàng bơi
- Bài hát : Cá vàng bơi - Hà Hải

 

Nhấn vào đây để download bài giảng