Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Những chữ số vui nhộn


Trò chơi : NHỮNG CHỮ SỐ VUI NHỘN

Mục đích yêu cầu:

- Tìm hiểu thứ tư cac chữ số trong dãy số tự nhiên, số liên kề, dãy số tăng giảm, chẳn lẻ
- Ôn số lượng từ 1 đến 10. củng cố kỷ năng đêm số, xêp thứ tự,tách gộp trong pham vi 10.
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, khả năng tư duy sáng tạo.
- Tâp trung chú ý, tích cực tham gia vào các hoạt động.

Nhấn vào đây để download file