Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Thích hay không thích ?


Mục đích :
- Tập cho trẻ làm việc theo nhóm
- Củng cố vốn từ , luyện kĩ năng cắt dán.
Chuẩn bị :
- Họa báo về đồ chơi các góc chơi khác nhau: góc nghệ thuật, góc toán, góc gia đình...
- Kéo, hồ dán, giấy A4 và trên giấy có ghi tên trẻ.
Cách chơi:
- Chi lớp thành 3-4 nhóm .
- Cho trẻ thảo luận xem hôm nay nhóm mình sẽ chơi góc nào?
- Trẻ tìm và cắt, dán cho nhóm 1 bộ sưu tập đồ chơi của góc chơi nào đó.
- Sau đó cô đề nghị từng trẻ nói về những đồ chơi mình cắt dán cho bộ sưu tập của nhóm.
- Sau khi các nhóm hoàn thành nhiệm vụ, cô yêu cầu các nhóm đổi bộ sưu tập cho nhau.Nhóm sẽ xem và nói tên góc chơi mà nhóm bạn đã chơi hôm nay.