Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Quả táo của ai ?


• Mục đích:
- Giúp trẻ biết ích lợi của táo đối với sức khỏe.
- Rèn luyện sự kiên trì, kỹ năng khéo léo và tính dẻo dai.
• Chuẩn bị:
- Sân chơi bằng phẳng, rộng rãi.
- Nhiều quả táo bằng giấy màu đỏ hoặc táo nhựa treo trên cây.
- Rổ đựng táo
• Luật chơi
- Đội nào hái được nhiều táo nhất và nói được ích lợi của việc ăn táo thì đội đó sẽ thắng.
- Mỗi lượt chơi, trẻ chỉ được hái một quả táo. Nếu trẻ làm rơi táo, quả táo đó sẽ không được tính.
• Cách chơi:
- Chia cả lớp thành các nhóm chơi có số trẻ bằng nhau (mỗi nhóm 6 - 8 trẻ).
- Các nhóm đứng thành hàng dọc dưới vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ đứng đầu của các nhóm chạy nhanh đến cây táo . Cô hái một quả táo, đặt táo lên lưng trẻ và trẻ đó phải bò nhanh về "nhà", bỏ táo vào rổ và đi về cuối hàng. Các trẻ khác trong hàng lần lượt lên gặp lại những động tác như trước và "chở" táo về "nhà".
- Cho trẻ chơi liên tục trong khoảng thời gian 10 phút, không hạn chế số lần chơi của trẻ.
- Nếu trên đường bò về "nhà", táo trên lưng trẻ bị rơi, trẻ đó sẽ về chỗ để bạn tiếp theo lên hái táo.
- Cuối cùng, cô cho trẻ đếm số táo có trong rổ và nói cách ăn táo, lợi ích của táo đối với sức khỏe. Đội nào "chở" được nhiều táo về "nhà" hơn là thắng cuộc.