Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Alô alô


Mục đích :
- Rèn trí nhớ cho trẻ.
- Hình thành khả năng qphối hợp hoạt động nhóm của trẻ
Luật chơi: nói thầm với bạn
Cách chơi:
- Cho trẻ đứng vòng tròn (2-3 nhóm) để thi đua xem nhóm nào truyền tin nhanh và đúng
- Cô gọi 1 trẻ của mỗi nhóm và nói thầm với mỗi trẻ 1 câu
VD : Hôm nay là ngày khai giảng
- Trẻ về nhóm và nói thầm với bạn đứng cạnh mình và cứ thế cho đến bạn cuối cùng.
- Trẻ cuối cùng nói to để cô av2 các bạn cùng lắng nghe
- Nhóm nào truyền tin trước và đúng nhóm đó thắng.