Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Đoán xem là ai đây ?


Mục đích :
- Phát triển khả năng quan sát
- Rèn trí nhớ của trẻ
Chuẩn bị :
- Khăn bịt mắt cho 1-2 trẻ
Cách chơi:
- Chọn 5-7 trẻ cho ra ngoài
- Trẻ còn lại đứng thành vòng tròn .Chọn 1 bạn đứng giữa vòng tròn và quan sát kỹ thứ tự của các bạn ở vòng tròn.Sau đó bịt mắt lại.
- Cô chỉ định 2-3 trẻ trong số những trẻ ra ngoài , đi nhẹ nhàng vào vòng tròn.Cô hô :" Xong rồi "
- Trẻ đứng trong vòng tròn sẽ mở mắt và nói tên bạn mới đứng vào.
- Nếu trẻ nói đúng tên thì bạn mới vào sẽ bịt mắt và trò chơi tiếp tục
- Có thể cho 2 trẻ cùng bịt mắt để thi xem ai quan sát nhanh hơn.