Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cúng bé học toán


CÙNG BÉ HỌC TOÁN

Cách làm :
Lấy giấy bìa cắt nhiều hình tròn, 6 hình đầu tiên viết các số từ 0-5
Các hình còn lại viết các phép tính ví dụ: 1+1 3+2 2+3 5-0....
Làm 2 bộ theo cách như trên .
Cách chơi:
- Lấy ra cho mỗi người 1 số ví dụ số 4 chẳng hạn
- Sau tiếng hô "bắt đầu" mỗi người tự nhặt các hình tròn trong bộ của mình sao cho tổng hoặc hiệu bằng 4 (lưu ý 1+3 và 3+1 đều được)
- Xếp các hình tròn đó quanh số 4 làm thành một bông hoa
- Ai xếp nhanh và đầy đủ trước sẽ thắng
Nhớ làm đủ các phép tính, cả với số 0, cả với các phép tính đảo ngược như 3+1 hay 1+3.

Tương tự có thể làm cho các phép tính từ 0-10