Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bàn cờ chữ cái của bé


• Mục đích:
Nhằm cũng cố nhận biết chữ cái và khả năng ghi nhớ mặt chữ. Kích thích sự hứng thú của trẻ

• Chuẩn bị:
- Bàn cờ ghi các chữ cái cần ôn (khoảng 4 chữ cái)
- 1 quân xúc xắc là một khối vuông: 1cm x 1cm mỗi mặt ghi 1 chữ cái ứng với các chữ cái ghi trên bàn cờ.
- 1 ống (hoặc ca, cốc con) để lắc quân xúc xắc và hột (hạt) làm quân đi

• Cách chơi:
- 4 cháu chơi trên một bàn cờ. Trước khi chơi cho các cháu "oẳn tù tì", cháu nào thắng sẽ được đổ quân xúc xắc trước. Cháu cho quân vào ống (ca, cốc) lắc nhiều lần rồi đổ ra, mặt trên của quân xúc xắc có chữ cái nào ứng với chữ cái ghi trên bàn cờ thì cháu được lấy 1 hạt đặt vào ô ghi chữ cái đó trên bàn cờ. Rồi tiếp tục các cháu bên cạnh đi tiếp (theo chiều kim đống hồ).
- Trong quá trình chơi, nếu cháu nào đổ quân xúc xắc có chữ cái trùng với chữ cái đã có quân đi rồi thì coi như mất lượt đi. Cháu nào có quân xếp kín các ô trên bàn cờ, cháu đó thắng cuộc