Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Trí nhớ ai tốt nhất ?


Mục đích:
Tìm âm trong tiếng, củng cố vốn từ.
Đồ dùng: Thẻ chữ cái.
Cách chơi 1:
Trẻ ngồi quanh cô.Cô nêu các tiếng, các từ khác nhau và yêu cầu trẻ chú ý xem âm nào được nhăc đi nhắc lại nhiều lần.
Ví dụ: Lan, lê, lúa, lọ, ba, cá.....trẻ phải nêu tên âm và nhắc lại các tiếng mà cô đã nêu.
Trò chơi dành cho nhóm trẻ từ 4 - 6 tuổi.
Cách chơi 2 :
Cũng như trên nhưng trẻ chọn thả chữ cái tương ứng giơ lên.
Trò chơi dành cho nhóm trẻ 5 -6 tuổi.