Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Các bài tập trò chơi phát triển khả năng tư duy logic (1)


Bài tập 1
Phân biệt về mức độ to/nhỏ - về vị trí trên/dưới, trước/sau, trong/ngoài của các vật :

Dụng cụ:
Các hình to - nhỏ ( Hình con voi - con chuột / hình cái tủ - cái ghế ) -
Các hình chỉ vị trí ( Cuốn vở đặt trên bàn - Cái ly ở dưới gầm bàn - Cái ghế trước cái tủ ...)
Tiến hành:
Cho trẻ nhìn và yêu cầu trẻ chỉ ra các yếu tố ( Con gì to hơn ? ) Các vị trí trước sau trên dưới
Đây là bài tập dễ - có thể nâng độ khó lên bằng việc so sánh từ 3 - 5 hình với yêu cầu : Con vật nào to nhất , con vật nào nhỏ nhất- Cái gì ở trước nhất, cái gì ở sau cùng ...

Bài tập 2
Phân biệt được bên phải, bên trái phía trước phía sau với vị trí của chính mình
Dụng cụ:
Các tấm ảnh chụp hình trẻ với một số vật dụng xung quanh - Có thể tiến hành ngay khi trẻ ngồi học.
Tiến hành :
Cho trẻ ngồi trên ghế và hỏi : Cái tủ ( trong phòng ) ở phía nào của con ?
Cho trẻ xem hình và hỏi : Bên phải con ( trong hình ) là cái gì ?

Bài tập 3
Phân loại từng nhóm
Dụng cụ :
Hình nhiều vật dụng trong nhà - hình các con thú ( gia cầm, thú hoang, loại sống trong rừng, loại sống dưới biển ..)
Tiến hành :
Yêu cầu trẻ chỉ ra các vật có cùng một nhóm (Các đồ dùng làm bếp, các đồ dùng trong phòng tắm, các vật dụng làm bằng gỗ hay kim loại, nhựa ... )

Theo tamlytreem.com