Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Các bài tập trò chơi phát triển khả năng tư duy logic (2)


Bài tập 4
Đoán ra kết cục của một câu chuyện
Đọc hay kể cho trẻ nghe một câu chuyện đơn giản - yêu cầu trẻ đưa ra kết cục .

Bài tập 5
Thực hiện liên tiếp 3 mệnh lệnh một lúc.
Yêu cầu Trẻ nhớ và thực hiện cùng một lúc theo trình tự trước sau 3 yêu cầu liên tiếp (Vídụ: Con cởi áo khoác ra, rồi vào bếp rửa tay xong mang cho mẹ cái ly )

Bài tập 6
Xếp các bức tranh theo đúng thứ tự thời gian
Dụng cụ:
Các bức tranh diễn tả các giai đoạn : Mùa : Xuân - Hạ - Thu - Đông, các câu chuyện với các hoạt động trước sau
Yêu cầu :
Trẻ nhìn các bức ảnh diễn tả các thời điểm khác nhau và sắp xếp chúng theo đúng trình tự thời gian .
Theo tamlytreem.com