Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé nói về người bạn nào thế ?


BÉ NÓI VỀ NGƯỜI BẠN NÀO THẾ ?

Mục đích
- Trẻ tập quan sát và nói về một bạn trong lớp.

- Trẻ hiểu thông tin qua lời nói của bạn khác.
Cách chơi
- Chơi tập thể cả lớp.
- Cô và trẻ ngồi thành vòng tròn. Cô tả về một trẻ trong lớp nhưng không nói tên trẻ đó. Các trẻ khác đoán xem cô đang tả về bạn nào.
- Mỗi trẻ quan sát đặc điểm riêng của một bạn nào đó. Cô gọi từng trẻ lên tả về bạn mình đã chọn (không nói tên bạn đó). Các trẻ khác nghe và đoán xem bạn được tả là ai. Trẻ có thể tả cô giáo để các bạn đoán.