Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bé ơi tập đếm nào !


Bé ơi tập đếm nào !

Mục đích
Trẻ làm quen với phép đếm (số lượng 1,2 và nhiều).

Cách chơi
- Chơi tập thể cả lớp.
- Cô hướng dẫn trẻ đếm số lượng của từng bộ phận cơ thể. Cô hỏi: "Có mấy mắt?". Cô và trẻ cùng đếm "một, hai" và nói: "Có hai mắt". Tương tự như vậy, cô đặt các câu hỏi về các bộ phận khác.
- Lúc đầu, trẻ đếm theo cô, sau đó cô cho trẻ tự đếm. Khi trẻ đếm số lượng ngón tay, ngón chân, cô cần hướng dẫn trẻ đếm từ trái sang phải để trẻ không bị nhầm lẫn.