Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Tìm đồ theo yêu cầu


Mục đích :
- Củng cố biểu tượng về toán : hình tròn, vuông, tam giác , chữ nhật.
- Phát triển khả năng quan sát


Chuẩn bị :
- Một bộ hình bằng bìa : hình tròn, vuông, tam giác , chữ nhật.
- Một số đồ chơi , đồ dùng có các hình trêbn (để rải khắp lớp ở chỗ trẻ có thể quan sát thấy )


Cách chơi:
- Cho cả lớp ngồi chữ U , mỗi lần chơi , cô chọn 5 trẻ và đưa một hình lên yêu cầu nhóm tìm và gọi tên những đồ chơi , đồ dùng có hình tròn xung quanh lớp.Cả lớp quan sát và phát hiện bạn làm sai và thì cả nhóm phải dừng lại.
- Lần sau nâng cao yêu cầu bằng cách một lần chơi yêu cầu trẻ lấy 2-3 hình
- Nhóm nào lấy nhiều hình thì nhóm đó thắng.