Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Ai giống với bé ?


• Mục đích
Giúp trẻ nhận biết và nói nhanh tên các con vật, rau, củ, quả quen thuộc

• Chuẩn bị
Một số tranh lô tô về các con vật và các loại rau củ quả

• Luật chơi
Trẻ nhận biết, tìm đúng tranh của mình giống tranh của cô (hoặc của bạn) và giơ lên

• Cách chơi

- Cách 1: Cô và trẻ mỗi ngưới có một số tranh lô tô, trẻ bày tranh lô tô ra trước mặt. Khi cô giơ tranh vẽ con vật, rau, củ, quả gì, trẻ nào có tranh vẽ con vật, rau, củ, quả đó giơ lên và cùng nói to tên tranh.
Ví dụ: Cô giơ tranh vẽ quả đu đủ và nói: "Ai có tranh giống tranh của cô? ", trẻ có tranh vẽ quả đu đủ giơ lên và nói to "quả đu đủ". Hoặc bạn giơ tranh vẽ con bò, trẻ nào có tranh vẽ con bò thì giơ lên và nói to "con bò" v.v...

- Cách 2: Khi bạn nói tên tranh, trẻ nào có tranh loại đó chạy lên chỗ bạn, cùng giơ tranh lên cho cả lớp xem và nói to tên tranh

- Cách 3: Cô phát cho mỗi cháu một số quân lô tô (có nội dung phù hợp với nội dung bài dạy của cô). Trẻ cầm tranh vừa đi vừa hát. Khi cô nói tên tranh gì, trẻ nào có tranh loại đó chạy lại với cô, cùng nói to tên tranh.
Ví dụ: Cô nói "con cá", trẻ nào có tranh vẽ con cá chạy đến với cô, giơ cao tranh và cùng nói to "con cá".