Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Bí mật những chiếc hộp


Yêu cầu cần đạt: Trẻ nhận ra sự vật dưới nhiều khía cạnh khác nhau và biết phân loại chúng theo thuộc tính hoặc theo cách phân loại khoa học. Phân loại theo 2 đặc điểm (hoặc nhiều hơn) của sự vật.

Phương tiện: - Tranh ảnh các phương tiện giao thông vận tải (hoặc con vật, cây cối, đồ chơi v.v... tuỳ theo chủ đề) cắt rời. Hai, hoặc ba hộp nhựa hay hộp giấy, có thể tận dụng các hộp bánh đã dùng rồi.

Tiến hành:
Chuẩn bị: Cho trẻ cắt tranh các con vật (hoặc cây cối...) từ tạp chí cũ, tích luỹ sẵn. Cô làm sẵn nhiều cặp thẻ ghi các thuộc tính mà trẻ sẽ dựa vào đó để phân loại.
Ví dụ: "có cánh" và "không có cánh"; "hai chân" và "bốn chân"; "sống dưới nước" và "sống trên cạn"; "có vằn" và "có đốm"; "có đốm" và "không đốm"...