Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Vườn hoa của bé


Yêu cầu cần đạt: Trẻ biết sắp xếp các vật theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần về kích thước (chiều cao). Biết sử dụng từ so sánh về chiều cao: Cao nhất, thấp hơn thấp hơn nữa, thấp nhất (hoặc ngược lại)

Phương tiện: Giấy, bút, giấy màu, tạp chí cũ, kéo, hồ dán...

Tiến hành:
Cách 1: Cô cho trẻ tự vẽ, hoặc cắt dán bằng giấy màu hay từ các tạp chí cũ các cây hoa có nhiều màu sắc và chiều cao khác nhau, sau đó sẽ dán thành các lá bài kích thước 10*10cm. (mỗi trẻ có từ 3-5 lá bài).
Trẻ sắp xếp thứ tự các cây hoa và tự kể về vị trí các cây hoa của mình theo hướng tăng dần hoặc giảm dần về chiều cao. Ví dụ: "Hoa đỏ cao nhất, hoa vàng thấp hơn, hoa hồng thấp hơn nữa, hoa trắng thấp nhất", hoặc "Hoa vàng thấp hơn hoa đỏ nhưng cao hơn hoa hồng". Nên khuyến khích trẻ sử dụng cách nói: "Hoa vàng cao hơn hoa hồng nhưng không cao bằng hoa đỏ" theo mẫu câu: "B cao hơn C, nhưng B không cao bằng A".
Thay vì mô tả hoa theo màu, có thể đổi bằng cách gọi tên các loại hoa. Ví dụ: hoa thược dược cao nhất, hoa cúc thấp hơn, vạn thọ thấp hơn nữa, mười giờ thấp nhất...

Cách 2: Cô hướng dẫn trẻ dán một lá bài cây hoa (10 lá bài) khác nhau về chiều cao theo cách như trên. Lật mặt sau lá bài và cho trẻ đánh số từ 1 đến 10 theo chiều cao tăng dần.
Lật úp các lá bài để hình các cây hoa bên dưới, chia bài cho 2 trẻ. Mỗi trẻ sẽ xếp thứ tự các lá bài của mình theo thứ tự các chữ số mà trẻ có. Ví dụ: 2, 5, 6, 8, 9. Sau đó cho trẻ lật ngửa lá bài để kiểm tra kết quả theo dãy thứ tự về chiều cao của các cây hoa có đúng với thứ tự về số của lá bài mà trẻ đã xếp hay không?