Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

BC chuyên đề "Nâng cao chất lượng hoạt động cho trẻ LQVH&CV" ( HN tổng kết thực hiện chuyên đề LQVH&CV 2002-2006) P.4


Tại Hội nghị tổng kết năm học 2005-2006, hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2006-2007 và tổng kết thực hiện chuyên đề Làm quen với văn học và chữ viết (2002-2006), Sở GD&ĐT TPHCM đã có giới thiệu một số hình ảnh về việc thực hiện chuyên đề này tại thành phố. Website mầm non xin giới thiệu để mọi người cùng tham khảo.

Do số lượng hình ảnh khá nhiều và dung lượng lớn ( hơn 180 ảnh ) nên chúng tôi sẽ chia ra giới thiệu thành nhiều phần nhỏ.

Phần 4: