Website Giáo dục mầm non - www.mamnon.com
  

Cả nước có 68,2% trẻ mầm non ra lớp


Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước hiện có 15.433 trường mầm non và gần 15.500 cơ sở giáo dục mầm non tư thục. Tổng số trẻ mầm non được huy động ra lớp là gần 5,2 triệu trẻ, đạt tỷ lệ 68,2% tổng số trẻ trong độ tuổi. Trong đó, tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 26,5%; tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%.

Thành phố Hà Nội có tỷ lệ trẻ mầm non ra lớp cao hơn tỷ lệ chung của cả nước, nhất là ở độ tuổi nhà trẻ. Cụ thể, tính đến năm học 2020-2021, tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp ở Hà Nội đạt 53,5%, tỷ lệ trẻ mầm non 5 tuổi ra lớp duy trì ở mức 100%.

Năm học 2020-2021, ngoài việc nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống trường, lớp mầm non; bảo đảm các điều kiện để duy trì kết quả phổ cập giáo dục trẻ mầm non 5 tuổi và tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các độ tuổi còn lại.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương triển khai hiệu quả Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 8-1-2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025”.

Nguồn http://hanoimoi.com.vn