HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM HỌC VỠ LÒNG VÀ CÔNG NGHỆ
I. Giới thiệu:


Phần mềm sách vỡ lòng và công nghệ gồm 2 phần: phần dành cho cha mẹ và phần dành cho giáo viên
Nhấp chuột vào giao diện của từng phần để vào phần hướng dẫn sử dụng cho từng phần riêng:  Phần dành cho phụ huynh                  Phần dành cho giáo viên


II. Hướng dẫn sử dụng phần mềm sách vỡ lòng và công nghệ phần dành cho giáo viên:
II.1/Giới thiệu chung:
Nhấp chuột vào giao diện phần dành cho giáo viên màn hình chính cho phần này hiện ra:
 


Trong phần này giáo viên được làm quen với một trang giới thiệu về máy tính và tuổi mầm non. Giáo viên sẽ được làm quen với 5 chủ đề chính của phần mềm thông qua việc giáo viên được trả lời những thắc mắc qua những câu hỏi của từng chủ đề.


  

 II.2/ Từng chủ đề trong phần mềm:
1. Học mà chơi, chơi mà học:
Đây là một chủ đề giúp giáo viên biết phương pháp sử dụng máy tính một cách tốt nhất để phục vụ cho nhu cầu dạy học cho trẻ mầm non.
Nhấp chuột vào biểu tượng    để vào màn hình chính của chủ đề. Màn hình chính chủ đề hiện ra:


Nhấp vào nút    để đi vào nội dung chi tiết của chủ đề học mà chơi, chơi mà học.

 

Màn hình nội dung của chủ đề hiện ra gồm các mục nội dung nhỏ. Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ để tìm hiểu nội dung trong các chủ đề:

  

Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ hiện ra

2. Hội nhập công nghệ:
Đây là một chủ đề giúp giáo viên tích hợp máy tính vào chương trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non và giúp giáo viên tìm ra phương pháp ứng dụng máy tính vào công tác hỗ trợ các kĩ năng trong giáo trình của mình.
Nhấp chuột vào biểu tượng    để vào màn hình chính của chủ đề:

 

Nhấp vào nút    để đi vào nội dung chi tiết của chủ đề hội nhập công nghệ. Màn hình chính hiện ra:


 
Màn hình nội dung của chủ đề hiện ra gồm các mục nội dung nhỏ. Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ để tìm hiểu nội dung trong các chủ đề:


 Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ hiện ra 


3. Cơ hội cho mọi người:
Chủ đề này giúp giáo viên có thêm những hình thức, phương pháp giúp trẻ tiếp cận máy vi tính một cách công bằng bất kể giới tính, văn hóa, sự khiếm khuyết trong học tập lẫn thể chất.
Nhấp chuột vào biểu tượng    để vào màn hình chính của chủ đề:

 

Nhấp vào nút    để đi vào nội dung chi tiết của chủ đề cơ hội cho mọi người. Màn hình chính hiện ra:

 

Màn hình nội dung của chủ đề hiện ra gồm các mục nội dung nhỏ. Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ để tìm hiểu nội dung trong các chủ đề:

  Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ hiện ra

4. Mẹo vặt của giáo viên:
Chủ đề này giúp giáo viên có thêm những lời khuyên bổ ích từ các chủ đề trước để từ đó đưa ra những kế hoạch hớp nhất máy tính vào chương trình giảng dạy của bạn.
Nhấp chuột vào biểu tượng    để vào màn hình chính của chủ đề:


Nhấp vào nút    để đi vào nội dung chi tiết của chủ đề cơ hội cho mọi người. Màn hình chính hiện ra:

 

Màn hình nội dung của chủ đề hiện ra gồm các mục nội dung nhỏ. Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ để tìm hiểu nội dung trong các chủ đề:

    Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ hiện ra

5. Kinh nghiệm thực tiễn:
Chủ đề này giúp hỗ trợ cho giáo viên mầm non – những người đang cố gắng ứng dụng kĩ thuật vào chương trình giảng dạy.
Nhấp chuột vào biểu tượng    để vào màn hình chính của chủ đề:


Nhấp vào nút    để đi vào nội dung chi tiết của chủ đề cơ hội cho mọi người. Màn hình chính hiện ra:

 

Màn hình nội dung của chủ đề hiện ra gồm các mục nội dung nhỏ. Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ để tìm hiểu nội dung trong các chủ đề:

 

Nhấp chuột vào các chủ đề nhỏ hiện ra:

 
III. Các nút chức năng:

Nhấp chuột vào nút chức năng      màn hình hiện ra:

 

Nhấp chuột vào nút Play để bắt đầu hoặc chọn theo đoạn được đánh số.


Nhấp vào biểu tượng   để vào phần đối thoại. Màn hình hiện ra:

Nhấp chuột vào nút   để đọc qua phần đàm thoại.

Nhấp chuột vào biểu tượng  để vào phần mẹo vặt của giáo viên. Màn hình hiện ra:

 

Nhấp chuột vào nút play để bắt đầu hoặc chọn theo đoạn được đánh số.
Nhấp chuột vào biểu tượng  để vào phần kinh nghiệm thực tiễn. Màn hình hiện ra:

 

Nhấp vào nút     để quay về màn hình chính của chủ đề









 In Trang này