Giải quyết sự cố
 
Có nhiều khả năng có thể xảy ra đối với các sự cố hệ thống bị khóa/ngưng hoạt động, các thông báo chung về lỗi bảo vệ, và những hoạt động thất thường chung của chương trình. Tài liệu này bao gồm những đề nghị giải quyết hầu hết các trở ngại này.

Đảm bảo đĩa CD không bị trầy xước hoặc bẩn.

Ngay cả những hạt bụi nhỏ cũng làm cho CD phát sinh lỗi có thể dẫn đến việc hệ thống bị khóa hoặc lỗi chương trình. Nếu trước đó bạn có thể chạy chương trình, thì một vết bụi hoặc trầy xước có thể là nguyên nhân của sự trục trặc. Kiểm tra xem CD có bị dơ không. Dùng miếng vải mềm và khô để lau nhẹ mặt sáng của CD đến khi sạch. Lau ngang qua CD theo đường thẳng. Không được lau theo vòng tròn. Sau khi lau, đặt CD vào ổ đĩa CD-ROM (mặt sáng hướng xuống dưới), sau đó cài đặt hoặc chạy chương trình.

Đảm bảo mọi dây cáp và thiết bị kết nối ngoại vi được gắn chắc chắn

Ngoài ra, cũng nên kiểm tra lại xem các mục điều khiển điện năng, cài đặt và tùy chọn đối với mọi thành phần hệ thống đã được thiết lập đầy đủ chưa. Hãy tham khảo tài liệu phần cứng của máy tính hoặc liên hệ với nhà sản xuất phần cứng để biết thêm thông tin.

Đóng tất cả các chương trình và ứng dụng khác khi đang cài đặt chương trình này

Đóng các chương trình tiện ích, trình quản lý màn hình đang hoạt động, chương trình chống vi-rus để đảm bảo dung lượng bộ nhớ tối đa dành cho hệ thống chạy chương trình ở mức ổn định cao nhất. Nếu trình quản lý màn hình hoặc một chương trình định giờ kích hoạt trong quá trình cài đặt, chương trình có thể bị ngưng hoặc gặp những vấn đề kỹ thuật khác.

Đảm bảo toàn bộ hệ thống của bạn đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hệ thống của phần mềm này

Nếu hệ thống của bạn không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về hệ thống, có khả năng chương trình sẽ không hoạt động đúng.

Tìm xem hệ thống có bị thay đổi cấu hình không

Một nguồn xung đột giữa phần cứng và phần mềm thường xảy ra là do sự thay đổi của cấu hình hệ thống. Nếu một lỗi xuất hiện sau khi thay đổi cấu hình hệ thống (thêm phần cứng mới, cài đặt phần mềm, nâng cấp trình điều khiển), sự thay đổi hệ thống đó có thể là nguyên nhân của sự trục trặc. Hãy tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất để kiểm tra lại xem tiến trình cài đặt thích hợp có được thực hiện không và ghi chú những vấn đề không tương thích hoặc những điều chỉnh hệ thống được liệt kê trong cuốn hướng dẫn.

Cô lập nguyên nhân của sự trục trặc kỹ thuật

Bản thân chương trình này không nhất thiết là nguyên nhân gây ra những lỗi thường xuất hiện khi chạy một chương trình phần mềm. Những lỗi này có thể xuất hiện do hệ điều hành, xung đột do việc cài đặt phần cứng, một chương trình khác đang hoạt động ẩn, hoặc một trình điều khiển cũ, chưa được cập nhật để hoạt động cùng với những thành phần mới hơn của hệ thống. Hãy xác định chính xác sự trục trặc xuất hiện khi nào và ở đâu và trục trặc này có xuất hiện trong những chương trình phần mềm khác không. Ngoài ra cũng phải xác định những hoạt động hệ thống nào đang diễn ra khi sự trục trặc phát sinh. Việc xác định chính xác những trường hợp trong đó trục trặc phát sinh thường giúp dẫn đến một giải pháp.

Xác định xem lỗi đó có thể bị lặp lại không.

Khởi động lại chương trình và kiểm tra lỗi. Nếu một lỗi tương tự phát sinh trong cùng một vị trí, hãy gỡ bỏ chương trình, cài đặt lại, khởi động lại hệ thống, và sau đó chạy chương trình. Nếu lỗi đó xuất hiện lần nữa, xác định xem một lỗi tương tự có xảy ra với những chương trình phần mềm khác không. Nếu có, nguyên nhân của lỗi có thể là một trong những bộ phận thuộc phần cứng trong hệ thống của bạn. Hãy tham khảo tài liệu phần cứng của bạn hoặc liên hệ với nhà sản xuất để xác định xem một trình điều khiển được nâng cấp hoặc sự chỉnh sửa hệ thống có thể giải quyết lỗi đó không.

Nâng cấp trình điều khiển

Đảm bảo trình điều khiển phần cứng của bạn là mới nhất. Hãy liên hệ với nhà sản xuất máy tính, card màn hình, card âm thanh, hoặc ổ CD-ROM hoặc DVD-ROM để tìm những trình điều khiển được cập nhật. (Xem cuốn hướng dẫn sử dụng để biết số điện thoại). Nếu bạn có thể truy cập Internet, bạn có thể tải về những trình điều khiển được cập nhật miễn phí từ trang chủ của nhà sản xuất.

Trục trặc về âm thanh

Kiểm tra xem các loa đã được bật chưa và chúng có được kết nối với đúng cổng âm thanh của máy tính không.
Những trục trặc về âm thanh có thể phát sinh từ trục trặc liên quan đến trình điều khiển âm thanh. Việc cài đặt lại trình điều khiển âm thanh có thể giải quyết được sự cố. Hãy tham khảo cuốn Hướng dẫn sử dụng Windows của bạn hoặc tài liệu hướng dẫn của card âm thanh để biết những hướng dẫn về cách cài đặt trình điều khiển âm thanh.
Nếu việc cài đặt lại trình điều khiển âm thanh không giải quyết được trục trặc, hãy liên hệ với nhà sản xuất card âm thanh để có trình điều khiển âm thanh được cập nhật dành cho Windows.

Những trục trặc về in ấn

Những trục trặc về in ấn có thể phát sinh từ trục trặc liên quan đến trình điều khiển máy in. Việc cài đặt lại trình điều khiển máy in có thể giải quyết được sự cố. Hãy tham khảo cuốn Hướng dẫn sử dụng Windows của bạn hoặc tài liệu hướng dẫn của máy in để biết những hướng dẫn về cách cài đặt trình điều khiển máy in.
Nếu việc cài đặt lại trình điều khiển máy in không giải quyết được trục trặc, hãy liên hệ với nhà sản xuất máy in để có trình điều khiển máy in dành cho Windows được cập nhật.

 Những trục trặc về hình ảnh

Những trục trặc về hình ảnh có thể phát sinh từ trục trặc liên quan đến trình điều khiển card màn hình. Việc cập nhật trình điều khiển card màn hình có thể giải quyết được trục trặc. Bạn cũng có thể thử thay thế trình điều khiển card màn hình hiện tại bằng trình điều khiển card màn hình Microsoft SVGA để giải quyết trục trặc.
Nếu việc thay thế này giải quyết được trục trặc, cứ tiếp tục sử dụng trình điều khiển Microsoft SVGA hoặc liên hệ với nhà sản xuất card màn hình để có được bản cập nhật của trình điều khiển card màn hình dành cho Windows.
Việc cài đặt trình điều khiển SVGA cũng có thể giải quyết những xung đột mà trình điều khiển card màn hình của bạn đã gặp phải. Nếu việc cài đặt trình điều khiển SVGA có thể giải quyết những xung đột này, bạn có thể phải có được bản cập nhật của trình điều khiển card màn hình được sản xuất riêng cho card màn hình của bạn. Để có được bản cập nhật này, hãy liên hệ với nhà sản xuất card màn hình của bạn.

 In Trang này