Các cài đặt màn hình

Thay đổi các cài đặt màn hình

Để mở cửa sổ Display Properties, nhấn chuột phải trên màn hình Desktop và chọn Properties từ danh sách các lựa chọn.

1.       Nhấn vào thanh Settings

2.       Thay đổi thông số Colors Palette hoặc colors thành “High Color (16 Bit)” hoặc cao hơn.

3.       Di chuyển thanh trượt Screen Area đến khi thông số là “800 by 600 pixels”

4.       Nhấn OK để đóng hộp thoại.

 In Trang này