Học sinh với những nhu cầu đặc biệt
 Những trò chơi này được thiết kế dành cho những học sinh nhỏ tuổi hoặc những học sinh có nhu cầu đặc biệt.

Những tùy chọn cho Nút Nhấn Đơn dành cho Những học sinh có Nhu cầu Đặc biệt

Có sẵn chế độ quét tích hợp dành cho những người dùng nút nhấn đơn. Khi chế độ quét được bật, mũi tên chọn sẽ tự động di chuyển từ lựa chọn này sang lựa chọn khác (tốc độ có thể điều chỉnh được). Học sinh thực hiện chọn bằng cách kích hoạt thiết bị nút đơn. (Xem phía dưới.)

Khi chế độ quét đang hoạt động, người dùng có thể tạm dừng hoặc khôi phục chế độ quét bằng cách nhấn Ctrl-Alt-S.

Những thiết bị Nút Đơn Sử dụng với Chế độ quét

Bạn có thể kết nối nhiều loại thiết bị nút đơn, và sử dụng chúng theo những nhu cầu đặc biệt của học sinh của mình. Mỗi học sinh có thể sử dụng một thiết bị thích hợp nhất khi đến lượt mình chơi.

ChuộtPhím chuột có thể làm một thiết bị nút đơn. Khi mũi tên chọn chỉ vào một đồ vật hoặc biểu tượng, nhấn phím chuột sẽ thực hiện tác vụ chọn đồ vật hoặc biểu tượng được chỉ.

Bàn phím – Thanh Space và phím F5 có thể được dùng làm thiết bị nút đơn. Khi mũi tên chọn chỉ vào một đồ vật hoặc biểu tượng, nhấn thanh Space hoặc phím F5 sẽ thực hiện tác vụ chọn đồ vật hoặc biểu tượng được chỉ.

Công tắc – Công tắc là một thiết bị nhập được thiết kế đặc biệt dành cho người dùng có một nút công tắc sẽ thực hiện tác vụ chọn đồ vật hoặc biểu tượng được chỉ. (Đa số thiết bị nút cần một giao diện cổng để kết nối chúng với máy tính.)

 In Trang này